O NAŠEM PROGRAMU

STRUKTURA I PRISTUP

U namjeri postizanja cjelovitog zdravlja prvo što trebamo je započeti sa vježbanjem. Vježbanju sa pristupa sa posebnom pažnjom. Sat joge je vrijeme koje smo odvojili za sebe, i u kojem se bavimo isključivo sobom.

 

Slijedi koncentrirano i pažljivo vježbanje kroz koje upoznajemo sve aspekte našeg bića: strukturu fizičkog tijela, dah, funkcioniranje živčanog sustava, prirodu emocija i uma ...

 

Redovitost i postupnost dva su važna principa u vježbanju. Da bi polaznicima omogućili kontinuitet i sigurno napredovanje, „Joga za cjelovito zdravlje“ podijeljena je na osnovni i napredni program.

 

 

OSNOVNI PROGRAM

 

Osnovni program sastoji se od 4 stupnja.

 

Prvi stupanj nam omogućuje da upoznamo i pripremimo svoje tijelo. Vježbe se izvode polako, svjesno i usklađeno sa disanjem. Oslabljeni i skraćeni mišići se jačaju i produžuju, zglobovi se razgibavaju, a čitavo tijelo se postupno vraća u funkciju.

 

Vježbe disanja na prvom stupnju pomažu nam kako bi osvijestili i oslobodili svoj dah. Dijafragma, koja je zadužena za trbušno disanje se aktivira, dah poprima oblik potpunog „joga disanja“, a izdah postaje duplo duži od udaha. Takvo disanje blagotvorno utječe na čitav autonomni živčani sustav i oslobađa od stresa.

 

U tom procesu značajnu ulogu imaju i vježbe opuštanja, koje nam osim uklanjanja napetosti i stresa, pomažu u produbljivanju svjesnosti o sebi, te jačanju koncentracije.

 

Drugi, treći i četvrti stupanj omogućuju nam kontinuiran napredak u vježbanju. Vježbanjem asana postupno uspostavljamo potpunu funkcionalnost zglobova i mišića, koji postaju snažni i gipki. Pristup vježbanju se produbljuje te primjećujemo kako joga položaji snažno uravnotežuju sve vitalne životne funkcije. Potiče se rad organa i cirkulacija, uravnotežuje endokrini i živčani sustav.

 

Snaga, gipkost i opuštenost tijela omogućuju nam duže zadržavanje u sjedećem položaju, pa se i vježbe disanja intenziviraju. Pranajama viših stupnjeva povećava vitalni kapacitet pluća, pročišćava tijelo i uvodi u stanje unutrašnjeg mira, pa postajemo otporniji na razne stresne podražaje.

 

Koncentracija postupno jača pa postajemo sposobni zaustaviti se i držati pažnju na samo jednom objektu (npr. promatrati tok daha), čime produbljujemo efektivnost vježbanja.

 

 

NAPREDNI PROGRAM

 

Napredni program služi dodatnom produbljivanju znanja i iskustva vježbanja.

 

Vježbajući asane naprednog programa dobivamo dublji uvid u njihovo djelovanje na energetskoj razini. Osim daljnjeg razvoja snage i gipkosti one snažno utječu na pročišćavanje energetskih tokova i aktiviranje energetskih centara.

 

Produbljen pristup vježbanju pranajame omogućuje uspostavu kontrole nad dahom, što stvara osjećaj zaustavljenosti i mira, čime razvijamo pratjaharu i dharanu (vidi Raja joga).

 

Na naprednom programu rade se i naprednije joga tehnike kao što su bhande, mudre, hatha joga krije, te napredne vježbe koncentracije.

 

 

 

STUPANJ ZA MENE

ODAKLE POČETI SA VJEŽBANJEM

Program vježbanja je sastavljen metodički, što znači da se znanja i vještine nadograđuju korak po korak. Stupnjevi vježbanja omogućuju postupno i sigurno napredovanje (vidi prethodno poglavlje).

 

Ukoliko ste početnik preporučuje se uključivanje na neki od stupnjeva osnovnog programa.

 

Osnovni program osmišljen je kao sustavna priprema za naprednije joga vježbe. Na njemu se postupno uče i savladavaju dinamičke vježbe i jednostavne asane. Vježba se usklađivanje pokreta i daha, razgibava se kralježnica i pripremaju zglobovi. Odmah se počinje i sa učenjem vježbi opuštanja i disanja, što od početka osigurava cjelovit utjecaj na zdravlje.

 

Oni koji su već vježbali jogu ili su se aktivnije bavili sportskom rekreacijom, mogu pokušati s vježbanjem naprednog programa, u vezi čega preporučujemo konzultirati se s voditeljima. Isto tako mogu se ponavljati niži stupnjevi ukoliko vam to nalaže zdravstveno stanje ili ako vam se tako sviđa.

 

Uključivanje na napredni program preporučuje se samo onima koji su u stanju stabilno i koncentrirano vježbati, kako asane tako i tehnike iz sjedećeg položaja. Za to je potrebna priprema koja se postiže vježbanjem osnovnog programa.

 

 

ZDRAVSTVENO STANJE

 

Prva dva stupnja u pravilu mogu vježbati i osobe sa manjim zdravstvenim poteškoćama, kao što su određeni problemi sa kralježnicom, zglobovima i slično. Za sva pitanja možete kontaktirati voditelje programa.

 

Vezano za kontraindikacije nekih vježbi u odnosu na zdravstveno stanje polaznika, instruktori uvijek daju napomenu prije izvođenja takvih vježbi.

 

Vremenom se sami naučite promatrati i uočavati stanje svog tijela i daha, te po potrebi prilagoditi određene vježbe. Takvim pristupom vježbanje joge ispunjava svoju svrhu i postaje podrška cjelovitom zdravlju.

 

 

 

O SATU JOGE

KAKO IZGLEDA SAT VJEŽBANJA

Sat vježbanja započinje uvodnim opuštanjem uz vježbe disanja iz ležećeg položaja. Zatim se u skladu sa programom određenog stupnja vježbaju tjelesne vježbe (asane). Vježbe se izvode postupno uz prethodnu pripremu tijela, a po potrebi se između blokova vježbi rade kraća opuštanja.

 

Nakon asana se rade vježbe disanja iz sjedećeg položaja (pranajama), a zatim, u ovisnosti o stupnju, rade se dodatne vježbe promatranja i usmjeravanja pažnje (pratjahara, dharana)

 

Trajanje vježbi je između 1:20 i 1:30h, s obzirom na grupu i stupanj vježbanja.